RealizacjeWitamy serdecznie na naszej stronie

"BARUS" Bartłomiej Chudy jest firm± budowlan± z województwa wielkopolskiego, działaj±c± w branży przydomowych oczyszczalni ¶cieków. Jest to główny profil naszej działalno¶ci, który wci±ż rozszerzamy. Nasza firma ¶wiadczy również inne usługi, zwi±zane z sieciami podziemnymi w budownictwie. Gospodarka ¶ciekowa wywiera duży wpływ na ¶rodowisko, dlatego naszym celem jest wprowadzanie ekologicznych systemów oczyszczania ¶cieków i zapewnienie jak najlepszych warunków funkcjonowania w naszym otoczeniu.
Czytaj więcejZapewniamy usługi w zakresie:

  • sprzedaży i budowy przydomowych oczyszczalni ¶cieków oraz zbiorników bezodpływowych (szczelnych szamb)
  • wykonywania badań i projektów pod budowę oczyszczalni
  • budowy odwodnień budynków i posesji
  • przył±czy sieci kanalizacyjnych i wodoci±gowych
  • prac ziemnych zmechanizowanych maszyn± typu koparko-ładowarka
  • przygotowania placów budowy - wykopy pod budynki, fundamenty etc.
  • korytowania pod nawierzchnie utwardzane (np. kostka brukowa)
  • niwelacji terenu, załadunki, rozładunki "widlakiem"
  • inne usługi zwi±zane z zagospodarowaniem ¶cieków, wody opadowej i prac ziemnych