Realizacje

Nasza oferta

D±ż±c do kompleksowej obsługi naszych Klientów nieustannie pracujemy nad rozszeżanie profilu naszej działalno¶ci. Poniżej znajd± Państwo szczegółowy wykaz usług budowlanych, ¶wiadczonych przez firmę "BARUS".

Zapewniamy usługi w zakresie:

  • sprzedaży i budowy przydomowych oczyszczalni ¶cieków oraz zbiorników bezodpływowych (szczelnych szamb)
  • wykonywania badań i projektów pod budowę oczyszczalni
  • budowy odwodnień budynków i posesji
  • przył±czy sieci kanalizacyjnych i wodoci±gowych
  • prac ziemnych zmechanizowanych maszyn± typu koparko-ładowarka
  • przygotowania placów budowy - wykopy pod budynki, fundamenty etc.
  • korytowania pod nawierzchnie utwardzane (np. kostka brukowa)
  • niwelacji terenu, załadunki, rozładunki "widlakiem"
  • inne usługi zwi±zane z zagospodarowaniem ¶cieków, wody opadowej i prac ziemnych